שיחת משקיעים מיום 15.3.2023

שיחת ועידה מיום 24.5.2022

שיחת משקיעים מיום 24.3.2022